VĂN PHÒNG SAGUEZ & CỘNG SỰ – ỐC ĐẢO LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐẤT NƯỚC BRAZIL

VĂN PHÒNG SAGUEZ & CỘNG SỰ – ỐC ĐẢO LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐẤT NƯỚC BRAZIL

Việc chuyển đến văn phòng làm việc mới gần Paris đã thay đổi cách Saguez & Đối tác làm việc. Khu chợ trời vùng Saint-Ouen (Marché aux Puces de Saint-Ouen) là điểm thu hút thế giới của thị trấn bên bờ sông Seine và ráp danh Paris về phía Bắc.....