Video được V design studio thực hiện.

Các dự án V design studio thực hiện được thể hiện lại dưới dạng video.

TROPICAL GARDEN - COLONIAL STYLE -  THIẾT KẾ NỘI THẤT.

MELOSA GARDEN - THIẾT KẾ NỘI THẤT.

THANH BÌNH PAINTBRUSH - THIẾT KẾ & THI CÔNG VĂN PHÒNG.

ICON 56 Apartment - THIẾT KẾ NỘI THẤT.

VILLA PMH - THIẾT KẾ NỘI THẤT.

LEXINGTON RESEDENCE - THIẾT KẾ & HOÀN THIỆN NỘI THẤT.

HIMLAM CHỢ LỚN - THIẾT KẾ & HOÀN THIỆN NỘI THẤT.

GALAXY 9 - THIẾT KẾ & HOÀN THIỆN NỘI THẤT.

CONIC SKYWAY RESIDENCE - THIẾT KẾ & HOÀN THIỆN NỘI THẤT.


V DESIGN STUDIO - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY