Công trình          : Căn hộ Conic Skyway

Diện tích            : 135m2

Địa điểm            : Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, HCM.

Chủ đầu tư         : Anh Cường, Chị Thanh

Năm hoàn thành : 2016