Công trình          : CT HOUSE

Diện tích            : 165 m2

Địa điểm            : Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, HCM

Chủ đầu tư         : Anh Cường, Chị Thanh

Năm hoàn thành : 2017