Công trình          : Căn Hộ GALAXY 9

Diện tích            : 72 m2

Địa điểm            : 9 Nguyễn Khoái, Quận 4, HCM.

Chủ đầu tư         : Anh Hoàng, Chị Hương

Năm hoàn thành : 2016