Công trình          : Hà Đô Centrosa Garden

Diện tích            : 106 m2

Địa điểm            : 3/2, Quận 3, HCM.

Chủ đầu tư         : Anh Cường, Chị Thanh

Năm hoàn thành : 2018