Công trình          : Văn phòng LumiGrade

Diện tích            : 220 m2

Địa điểm            : Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, HCM.

Chủ đầu tư         : Mr. Hải Bắc

Năm hoàn thành : 2016