Công trình          : NAILISTA ACADEMY

Diện tích            : 130 m2

Địa điểm            : Bàn Cờ, Quận 3, HCM.

Chủ đầu tư         : Công ty Nails Ngọc Thuỷ

Năm hoàn thành : 2018