Công trình          : Căn hộ Scenic Valley

Diện tích            : 120 m2

Địa điểm            : Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM.

Chủ đầu tư         : Anh Cường, Chị Thanh

Năm hoàn thành : 2017