Công trình          : The Gold View

Diện tích            : 135 m2

Địa điểm            : Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM.

Chủ đầu tư         : Mr. Sơn

Năm hoàn thành : 2018