Công trình          : Căn hộ The Prince Residences

Diện tích            : 148 m2

Địa điểm            : Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, HCM.

Chủ đầu tư         : Anh Hoàng

Năm hoàn thành : 2017