Công trình          : Tropic Garden Thảo Điền - Colonial style

Diện tích            : 72 m2

Địa điểm            : Thảo Điền, Quận 2, HCM.

Chủ đầu tư         : Ms. Ngọc An

Năm hoàn thành : 2017