Công trình          : Cọ Sơn Thanh Bình - Khối Thanh Bình Trading.

Diện tích            : 99 m2

Địa điểm            : Dương Bá Trạc, Quận 8, Đồng Nai

Chủ đầu tư         : Ms. Phúc & Hằng.

Năm hoàn thành : 2017