Công trình          : Văn phòng điều hành VIETFARM

Diện tích            : 472 m2

Địa điểm            : Trường Sơn, Quận Tân Bình, HCM.

Chủ đầu tư         : Ms. Ngọc Anh.

Năm hoàn thành : 2017